Cao Bằng có Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới

NDO -

Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đã họp kỳ thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Thường trực, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Thường trực, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu.

Đồng chí Triệu Đình Lê, sinh năm 1965. Dân tộc Nùng. Đồng chí từng trải qua các cương vị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng; Bí thư Huyện ủy Hà Quảng; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Từ năm 2015 đến nay, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu hai đồng chí: Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16; Hoàng Văn Thạch, Bí thư Huyện ủy Thạch An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Trung Thảo, Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16 được các đại biểu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự kỳ họp đã bầu Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17. Kết quả, đồng chí La Văn Hồng, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách khóa 16, được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17. Đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội khóa 16 được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế. Đồng chí Bàn Quý Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc quyết định số lượng ủy viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu nghe trình bày báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, trước yêu cầu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương; những khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, các ban, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri...