Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

NDO -

Chiều 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, tại phiên họp định kỳ lần thứ 18 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Đăng Thủy, đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Lê Văn Nghĩa chủ trì phiên họp.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk Lê Văn Nghĩa chủ trì phiên họp.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, từ năm 2012 đến tháng 3/2020, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, là người đứng đầu, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trực tiếp chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan còn thiếu chặt chẽ; thực hiện việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ, công chức, người lao động không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định; trong công tác quản lý tài chính năm 2018 và thực hiện một vụ thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh còn có sai phạm.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm và nguyên nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đăng Thủy bằng hình thức cảnh cáo.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng xem xét kết quả kiểm tra thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nhâm Đức Giang, đảng viên, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy từ năm 2018 đến tháng 3/2020, với chức trách là Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nhâm Đức Giang có khuyết điểm trong quản lý ghi chép sổ họp cơ quan và báo cáo thống kê thiếu chặt chẽ; tổ chức 1 vụ thi hành án dân sự có thiếu sót, khuyết điểm. Ngoài ra, còn chịu liên đới trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về những khuyết điểm, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị trực thuộc.

Những thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí Nhâm Đức Giang là trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan và bản thân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nhâm Đức Giang.

Ngoài ra, tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm khác.