Cảnh cáo Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang

NDO - Chiều 27/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết đã ra quyết định cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020 – 2022), Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang), thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang.
Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đề nghị bác bỏ kết quả bầu cử của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiến hành bầu lại.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tiền Giang, chưa lãnh đạo Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Với vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh không thực hiện đúng Quy chế làm việc; không lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp chi bộ và chi ủy nhiều tháng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp chi bộ không đúng thành phần theo hướng dẫn; không xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 không đúng Quy chế bầu cử.

Ngoài ra, với vai trò Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh không tổ chức họp cơ quan theo Quy chế làm việc đã đề ra; để một số cán bộ, nhân viên của đơn vị tạm ứng tiền trong thời gian dài nhưng không có giải pháp cụ thể để thu hồi. Đồng thời, đồng chí cũng buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra việc thực hiện các cam kết hoàn ứng của các cá nhân đã tạm ứng; cố ý mạo danh nhà thầu chỉ đạo cấp dưới để ứng tiền tiêu xài cá nhân, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cũng khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề nghị bác bỏ kết quả bầu cử của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiến hành bầu lại vì chậm ban hành Quy chế làm việc; không tổ chức họp chi ủy, chi bộ nhiều tháng và tổ chức họp chi bộ không đúng thành phần, không xây dựng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định; chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là công tác tự phê bình và phê bình; chưa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặc khác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; thực hiện quy trình nhân sự đại hội không đúng quy định; chuẩn bị chương trình đại hội bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ không đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.