Anh Nguyễn Hoàng Hiệp (bên trái) đăng ký thông tin với nhà tuyển dụng.

Doanh nghiệp Đồng Nai cần hơn 130 nghìn lao động phục hồi sản xuất

Để kết nối các doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm việc, ngày 25/2, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức sàn giao dịch việc làm. Đây là lần đầu việc tổ chức sàn trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong năm 2021.