Cần bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình chỉnh trang đô thị

NDO -

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” vừa giao ban kết quả 10 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.

Các chung cư cũ đang được thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng 3 kế hoạch cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. (Ảnh: Ngọc Sơn)
Các chung cư cũ đang được thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng 3 kế hoạch cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. (Ảnh: Ngọc Sơn)

10 tháng qua, căn cứ 19 chỉ tiêu của Chương trình số 03, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp và tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất danh mục dự án, công trình để triển khai thực hiện các chỉ tiêu của chương trình.

Về chỉ tiêu “Hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng”, Ban Chỉ đạo chương trình đã phối hợp Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố để chỉ đạo triển khai thực hiện đề án. Đến nay, tuy còn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, song 5 huyện đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp để hoàn thành các tiêu chí quận. Cụ thể, huyện Gia Lâm đã đạt 25/27 tiêu chí, Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, Đan Phượng đạt 20/27 tiêu chí và Đông Anh đạt 19/27 tiêu chí.

Về chỉ tiêu “Hoàn thành xây dựng đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại hai đến ba khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại”, Ban Chỉ đạo chương trình đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung xây dựng đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đến nay, đề án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/9/2021. Để triển khai thực hiện đề án, Ban Chỉ đạo chương trình đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức xây dựng 3 kế hoạch để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu khác như trồng mới cây xanh đô thị, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố… cũng được lập danh mục để triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 37/42 dự án thuộc danh mục các công trình ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đã thảo luận, đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa và chỉnh trang hè, đường phố; hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực; xử lý rác thải…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 03 Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát các lĩnh vực thuộc ngành mình phụ trách để đôn đốc, bổ sung hoặc chỉnh sửa cụ thể, bảo đảm rõ tiến độ công việc. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần đẩy nhanh tiến độ công việc; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất UBND, HĐND biện pháp giải quyết.