Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 6 đến 10/2

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 6 đến 10/2.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 1/3, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/2.

* Ngày 8/3, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

* Ngày 24/2, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

* Ngày 25/4, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/2.

* CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCoM: SBD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:59 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 59 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

* Ngày 22/2, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

* Ngày 28/2, CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/2.

* Ngày 5/5, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/2.

* Ngày 20/2, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/2.