Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 9 đến 13/1

NDO - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 9 đến 13/1.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 10/2, CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/1.

* Ngày 19/1, CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (UPCoM: VWS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/1.

* Ngày 10/2, CTCP Cao-su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/1.

* Ngày 9/2, CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/1.

* CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (UPCoM: VTK) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:7478 (người sở hữu 10.000 CP được nhận 7.478 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/1.

* Ngày 14/2, CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/1.

* Ngày 17/2, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/1.

* CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/1.