Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc mở cửa trường học sau Tết

NDO -

Ngày 28/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 17 giờ ngày 25/1, cả nước có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường; 30 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Diễn tập các tình huống đưa học sinh quay trở lại trường tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Minh Hà)
Diễn tập các tình huống đưa học sinh quay trở lại trường tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Minh Hà)

Tổng số học sinh đến trường chiếm tỷ lệ 69,3% học sinh cả nước.

Trong đó: Khối Mầm non có 46/63 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ 64,67%; Khối Tiểu học có 51/63 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ 67,2%; Khối Trung học cơ sở có 53/63 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ 69,82%; Khối Trung học phổ thông có 56/63 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ 88,88%.

Dự kiến đến ngày 7/2, tổng số học sinh được đến trường là hơn 17 triệu học sinh, đạt tỷ lệ 75,71%. Riêng khối đại học, cao đẳng khoảng 91% số trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Để chuẩn bị cho việc đi học an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục với tinh thần chung là thích ứng, linh hoạt, bảo đảm an toàn để thúc đẩy việc mở cửa trường học.

Theo đó, các địa bàn có nguy cơ thấp hoặc trung bình (cấp độ 1, cấp độ 2) cho học sinh tới trường học trực tiếp, thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chí bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã được ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; đồng thời tiếp tục củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển trạng thái sang các hình thức học trực tuyến kết hợp truyền hình khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn lực cho công tác y tế trường học; bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục có đầu mối y tế trường học thường trực để triển khai các nhiệm vụ phối hợp ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch, tổ chức tiêm vaccine cho học sinh.

Để hướng dẫn việc cho học sinh trở lại trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Y tế thế giới.