Bình Thuận hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

NDO -

Ngày 6/8, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận có công văn khẩn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trao tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận năm 2020.
Trao tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận năm 2020.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất chủ trương để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chi hỗ trợ cho hộ nghèo trong toàn tỉnh và người cao tuổi không có người phụng dưỡng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đang quản lý từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý) với mức 1.000.000 đồng/hộ nghèo và 1.000.000 đồng/người cao tuổi không có người phụng dưỡng. Việc hỗ trợ đến các đối tượng trên phải hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Trước đó, ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-UBND Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ. Theo đó, Bình Thuận dự kiến có 72.629 người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 145,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19