Quang cảnh buổi lễ.

Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ sách điện tử gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.
Bác Hồ họp Bộ Chính trị thảo luận một số nhiệm vụ cấp bách chống đế quốc Mỹ cứu nước (Ảnh tư liệu).

Điều chỉnh lịch phát sóng phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

Thực hiện nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ của Đảng, Nhà nước và một số Bộ, ban, ngành trên VTV1, để bảo đảm tiến độ phát sóng phù hợp, Ban Chỉ đạo Dự án phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” điều chỉnh lịch phát sóng các tập phim như sau: