Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11

NDO -

Ngày 20-10, sau bốn ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, kết thúc thành công.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025. Đại hội nhất trí các mục tiêu tổng quát như nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân năm năm đạt 7,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD). Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8,0 đến 10%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42%. 

Về xã hội, đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Về xây dựng Đảng, đoàn thể, đến năm 2025, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 95%; tỷ lệ đảng viên hơn 4% dân số; có 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 đã bầu Ban Chấp hành gồm 51 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đồng chí chính thức. Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng