Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trưng bày chuyên đề “Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang”

Trưng bày chuyên đề “Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang” khai mạc ngày 23/12, diễn ra trong 2 tuần tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Dương Đình Nghệ, Hà Nội). Trưng bày giới thiệu các hiện vật gốc, các tư liệu, hình ảnh quý về Hội Nhà báo Việt Nam trong 7 thập kỷ hình thành và phát triển, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.