Công ty Điện lực Điện Biên

Bảo đảm cấp điện Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam-Lào

Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 1-3/10, Công ty Điện lực Điện Biên đã tích cực triển khai các phương án cấp điện cụ thể, bảo đảm  vận hành an toàn hệ thống lưới điện.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân Điện lực Điện Biên kiểm tra an toàn kỹ thuật điện.
Công nhân Điện lực Điện Biên kiểm tra an toàn kỹ thuật điện.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, cho biết, Công ty đã bố trí phương án cấp điện từ 2 nguồn gồm: nguồn cấp điện chính (lưới điện quốc gia) và nguồn thủy điện (tại địa phương). Công ty đã xây dựng phương án cấp điện trong các trường hợp sự cố cụ thể tại các khu vực; tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các vấn đề trên hệ thống lưới điện; không cắt điện trong suốt những ngày diễn ra các hoạt động, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt…