Bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ thị khẩn về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành, đơn vị liên quan; các quận, huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí từ ngân sách, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch cho các kỳ thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho trẻ theo tuyến, theo địa bàn.

Tổng số doanh nghiệp tăng hơn 26% so với năm 2016

Theo công bố mới nhất của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Hồ Chí Minh, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là hơn 216.170 đơn vị (tăng 26,2% so với năm 2016); 458 đơn vị hợp tác xã (tăng 16,5% so với năm 2016). Trong tổng số doanh nghiệp toàn thành phố, có 270 doanh nghiệp nhà nước (giảm 22,9% so với 2016); 208.609 doanh nghiệp ngoài nhà nước (tăng 25,1%); 7.291 doanh nghiệp FDI (tăng 75,2%). Theo phân tích của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, bình quân giai đoạn 2016 - 2020, loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục tăng ở mức 5,8%/năm; loại hình doanh nghiệp FDI tăng 15%/năm, trong khi số doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước giảm 6,7%/năm. 

Xu hướng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày 16/6, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tháng 6/2022, số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tăng rất mạnh so với cùng thời điểm năm 2021. Tổng hợp hình thức thanh toán tiền điện tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, có sự dịch chuyển nhanh chóng sang các hình thức không tiền mặt khi tỷ lệ thanh toán qua ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking, trích nợ tự động... chiếm ưu thế. Ngành điện thành phố là một trong các đơn vị dẫn đầu khi có gần 100% (99,60%) khách hàng trả tiền điện qua các phương thức thanh toán điện tử.