Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thứ Sáu, 23-07-2021, 10:37

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

1.1. Số lượng viên chức cần tuyển: 01 viên chức.

1.2. Vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển:

+ An toàn - An ninh hàng hải: 01 người.

(Bảng mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện chuyên môn nghiệp vụ các vị trí dự tuyển kèm theo)

2. Điều kiện đăng ký dự thi

a) Người có đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây được đăng ký dự thi:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b. Tiêu chuẩn cụ thể: (Bảng mô tả đính kèm)

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm).

4.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh; Bản sao CMT nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

4.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4.4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

4.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4.6. Hai ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250x340x5mm theo quy định.

4.7. Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

5. Phương thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng

5.1. Phương thức, nội dung: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo theo hình thức xét tuyển qua 2 vòng như sau:

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến từ ngày 25/8/2021 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, số 9A Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thang điểm (phỏng vấn, thực hành): 100 điểm

- Thời gian: Mỗi thí sinh trả lời phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến từ ngày 15/9/2021 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, số 9A Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

6. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

6.1. Thời hạn thông báo và nhận hồ sơ: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 22/8/2021 (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc).

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, số 9A Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thông tin chi tiết liên hệ qua phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, số điện thoại: 0225.3569496 (bà Ngân) trong giờ hành chính.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………., ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑 Nữ 󠄑

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………………………………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………….….

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ……………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………………………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………..

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………….

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

 

 

 

TT

 

 

Vị trí

việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

dự tuyển

Mã số vị trí  việc làm

Số lượng vị trí tuyển dụng

Số lượng viên chức cần tuyển

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành

đào tạo

Trong đó

Tổng số

Chuyên viên và tương đương

Cán sự và tương đương

 

 

Tổng số

 

01

01

01

0

 

1. An toàn - An ninh hàng hải

 

01

01

01

0

 

 

 

 

 

 

 

An toàn - An ninh hàng hải

- Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải.

- Tham gia tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và  phòng ngừa ô nhiêm môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

- Triển khai thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là:

+ Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài đến cảng;

+ Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhim môi trường đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;

+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải;

+  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

- Thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

- Kiểm tra an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý.

- Thực hiện xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

- Thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

- Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành về hàng hải: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Bảo đảm an toàn hàng hải, Kỹ thuật an toàn hàng hải, Cử nhân Luật; Thiết kế tàu, Điện tự động tàu thủy, Kỹ thuật môi trường.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn bậc 2 hoặc tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ tin học đạt trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.