Giữ vững vị trí đứng đầu thị phần ô-tô trong nước

Thứ Bảy, 27-06-2020, 17:36
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Giữ vững ví trí đứng đầu thị trường ô-tô trong nước với thị phần hơn 30%. Đó là một trong những mục tiêu chính được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải (THACO) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra vào chiều 27-6.

Đảng bộ Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải hiện có 136 đảng viên, sinh hoạt tại sáu chi bộ, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra đều đạt và vượt. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng phát triển, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và đóng ngân sách nhà nước tăng qua các năm. Cụ thể, trong 5 năm qua, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 428 nghìn xe ô-tô, doanh thu đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 85 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân của hơn 20 nghìn lao động doanh nghiệp, đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài mũi nhọn ngành ô-tô và cơ khí, trong nhiệm kỳ qua, THACO tiếp tục mở rộng lĩnh vực nông lâm nghiệp, đầu tư xây dựng, thương mại và kinh doanh logistics. Trong giai đoạn 5 năm tới được xác định là thời kỳ THACO thực hiện chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành. Trong đó, ô-tô và cơ khí là chủ lực, giữ vững ví trí đứng đầu thị trường ô-tô trong nước với thị phần hơn 30%; nông nghiệp và đầu tư xây dựng là lĩnh vực chính; logistics và thương mại dịch vụ là hai lĩnh vực hỗ trợ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đề nghị Đảng bộ THACO tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cần bám sát định hướng chiến lược phát triển của công ty, cụ thể hóa thành nghị quyết hàng năm của Đảng ủy để triển khai thực hiện; xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị công ty để tạo điều kiện cho tổ chức đảng tham gia xây dựng phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng lao động trong công ty là biện pháp hàng đầu và thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động để có chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và công nhân viên toàn công ty.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty THACO lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm chín đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ V.

THIÊN VƯƠNG