Bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc bắc-nam đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang

NDO -

Sáng 15/3, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Đại diện lãnh đạo các địa phương ký kết bàn giao giải phóng mặt bằng đợt 1.
Đại diện lãnh đạo các địa phương ký kết bàn giao giải phóng mặt bằng đợt 1.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Giao thông vận tải, lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2015 từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) bao gồm 5 dự án thành phần: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang. Bộ Giao thông vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 khoảng 52,1km đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang qua 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt khung chính sách thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho cho dự án; có quyết định giao cho địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Hiện, khối lượng công việc còn lại phải hoàn thành để bảo đảm đủ điều kiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án còn rất lớn, đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, kế hoạch công tác bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn Quảng Ngãi-Nha trang đợt 2 ngày 30/4/2022 dự kiến khoảng 226,9km, đợt 3 ngày 30/6/2022 các đoạn còn lại khoảng 71,3km.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Giao thông vận tải cho biết, giai đoạn 1 là tập trung vào những đoạn địa hình bằng phẳng, và điều kiện cho phép khảo sát vấn đề chi tiết, cụ thể. Vì hồ sơ giải phóng mặt bằng trên tinh thần đã cắm mốc rồi thì mang tính chất phù hợp hồ sơ dự án. Trong quá trình cắm mốc, Ban Quản lý dự án cùng địa phương thấy vấn đề bất cập thì cập nhập bổ sung ngay, bảo đảm một hồ sơ chuẩn xác.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho rằng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nút thắt về tiến độ hoàn thành dự án. Các địa phương trong vùng dự án phải sớm thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý điều hành dự án, hoàn chỉnh bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, sớm có trụ sở làm việc cho các tổ chức này để triển khai ngay các công việc liên quan.

Các địa phương, các cơ quan liên quan phải nêu cao quyết tâm thực hiện tốt công việc được giao; đồng thời rút kinh nghiệm từ các sai sót của các dự án đã triển khai trước (như dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi).

Về phần mình, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan mục tiêu yêu cầu hoàn thành các mốc tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.