Bàn giao 4 cá thể chuột túi cho Trung tâm Cứu hộ Hoàng Liên

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An (Cao Bằng) vừa tổ chức bàn giao 4 cá thể chuột túi cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) tỉnh Lào Cai để nuôi dưỡng, bảo tồn.