Ông Phạm Văn Hùng rất ấn tượng cho rằng, báo Nhân Dân ngày càng phong phú, nội dung ngày càng nâng cao và đặc biệt có nhiều dấu ấn của công nghệ. (Ảnh: Xuân Sơn)

Bạn đọc ở Lào với báo Nhân Dân Xuân Nhâm Dần 2022

Cũng như mọi năm, Tết Nhâm Dần đến với kiều bào tại Lào luôn làm mọi người nhớ về quê hương, đất nước. Đối với một số bạn đọc của Báo Nhân Dân, nỗi nhớ nhung cũng luôn theo họ trong dịp này, khi được đọc các bài viết, các thông tin trên các loại hình báo chí của Báo Nhân Dân số Xuân Nhâm Dần 2022.