Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều ngày 4/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc nhằm triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện Thành ủy thành phố đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, để triển khai công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 20/5/2022 để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét đối với công tác giám định, định giá tài sản. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thành lập, triển khai 4 cuộc kiểm tra đối với 17 đơn vị để kiểm tra tiến độ thanh tra, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Về tiếp nhận các quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản của cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định đã tiếp nhận, thụ lý 1.133 quyết định; tổng số yêu cầu định giá của cơ quan tiến hành tố tụng mà cơ quan định giá đã tiếp nhận, thụ lý trong kỳ là 1.358 hồ sơ.

Báo cáo cũng nêu một số tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác giám định như: về đội ngũ người làm giám định tư pháp, về thể chế, về hoạt động giám định; trong công tác định giá tài sản cũng gặp nhiều khó khăn khi nhân sự tham gia công tác này đều là kiêm nhiệm trong khi nhiệm vụ chuyên môn ngày càng đòi hỏi về chất lượng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất cao các ý kiến phát biểu, đóng góp tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm giải trình, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra theo kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ hoạt động thực tiễn; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất rất mới về công tác giám định định giá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, nội dung kiểm tra là nhiệm vụ chuyên sâu, kết luận giám định, định giá là căn cứ để xử lý vụ việc và liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người nên rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; đồng thời, làm rõ có hay không có các trường hợp cố ý né tránh, đùn đẩy, từ chối giám định, định giá không có căn cứ, không làm hết trách nhiệm hoặc tiêu cực trong công tác giám định, định giá tài sản… để chấn chỉnh và kiến nghị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra trong quá trình làm việc phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ban Chỉ đạo.