Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Sáng 8-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Trụ sở T.Ư Đảng, bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước; và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.