Quang cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 18-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn hai ngày so dự kiến. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng (*)

Sáng 14-12, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.