Bế mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Bế mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Sáng 22/7, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục trình bày các chuyên đề quan trọng tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ở Nhà Quốc hội tới các điểm cầu trong cả nước.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc sáng 7/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phấn đấu kiểm soát cơ bản dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 7/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Những nội dung được quyết định tại Hội nghị là một bước cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 8/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.