Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh

NDO -

Chiều 7/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 7/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.