Bắc Kạn yêu cầu xử lý gần 3 tỷ đồng chi sai đối tượng trong hỗ trợ giáo dục

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa yêu cầu các sở liên quan khẩn trương xử lý đối với số tiền gần 3 tỷ đồng chi sai đối tượng thụ hưởng thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.
0:00 / 0:00
0:00
Giờ ăn của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đổng Xá, huyện Na Rì. (Ảnh: Tùng Vân)
Giờ ăn của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đổng Xá, huyện Na Rì. (Ảnh: Tùng Vân)

Trước đó, ngày 17/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kết luận thanh tra các gói thầu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

Tại Kết luận này, Thanh tra tỉnh chỉ rõ, phát hiện việc xác định đối tượng thụ hưởng Chương trình là không bảo đảm theo quy định điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 775/QĐ-TTg quy định chỉ hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế, đồ dùng nhà ăn... cho các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú và các trường phổ thông dân tộc bán trú. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đơn vị chủ trì lại lập hồ sơ lựa chọn đối tượng là Trường trung học phổ thông Bình Trung (Chợ Đồn) và Trường trung học phổ thông Yên Hân (Chợ Mới) được thụ hưởng chính sách. Điều này là trái với quy định mua sắm trang thiết bị của Chương trình, không đáp ứng tiêu chí “... các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở...” theo quy định tại Quyết định số 775/QĐ-TTg.

Số tiền đã chi mua sắm trang thiết bị cho Trường trung học phổ thông Bình Trung và Yên Hân từ nguồn kinh phí của Chương trình là hơn 2,9 tỷ đồng để mua máy tính, bàn để máy tính, bàn ghế học sinh... Do đó, Thanh tra tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan có liên quan xem xét, rà soát, tổng hợp, tham mưu biện pháp thực hiện khắc phục xử lý số tiền đã chi không đúng đối tượng thụ hưởng này.

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/6/2018. Tổng nguồn vốn Bắc Kạn được giao để thực hiện chương trình này giai đoạn 2016-2020 là hơn 103 tỷ đồng. Số kinh phí đã thực hiện là gần 80 tỷ đồng, trong đó, xây lắp, sửa chữa gần 18 tỷ đồng và mua sắm trang thiết bị hơn 61 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện chương trình, Thanh tra tỉnh xác định, ngoài chi sai đối tượng thụ hưởng còn có nhiều sai sót khác. Tại một số trường có một số máy tính để bàn không hoạt động được do ổ cứng bị hỏng, lỗi phần mềm không khởi động vào Windows được. Nhiều trường chưa có phòng máy tính, kho để cất giữ, bảo quản trang thiết bị nên khó khăn trong công tác quản lý, nhất là các thiết bị điện, máy tính.

Việc triển khai, thực hiện đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất còn tình trạng thực hiện không đầy đủ nội dung theo mẫu quy định khi xác định nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế; cập nhật không đầy đủ nội dung về thời gian khi lập biên bản khảo sát cự ly, phương thức vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây dựng theo quy định. Khi lập hồ sơ thanh, quyết toán không thực hiện điều chỉnh (giảm) trong trường hợp khi có thay đổi thiết kế; không có hồ sơ, tài liệu để thể hiện việc thực hiện bảo hành công trình; quyết toán không đúng khối lượng thực tế.

Trước những sai sót này, bên cạnh yêu cầu các sở liên quan xử lý số tiền gần 3 tỷ đồng chi sai đối tượng thụ hưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ nội dung liên quan đến các gói thầu mua sắm tập trung bàn ghế, thiết bị dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu trong Kết luận thanh tra báo cáo kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 7/2022.