Bà Đào Hồng Lan được giao Quyền Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 839/QĐ-TTg giao Quyền Bộ trưởng Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế.
Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hải Dương.

Bà Đào Hồng Lan từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo baochinhphu.vn