[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long

NDO - Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng Đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 27 đến 29/8.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 2

Thủ tướng Lý Hiển Long và Đoàn đại biểu Cộng hòa Singapore đến Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội).

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 4

Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/8.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 6

Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 7

Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Singapore tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 8

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 9

Quang cảnh buổi tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long tại Trụ sở Trung ương Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ảnh 10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long tại buổi tiếp.

back to top