[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam

NDO - Chiều 28/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam và các thành viên của đoàn.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 4

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các tỉnh của Việt Nam tham dự buổi tiếp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 5
Đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam phát biểu tại buổi tiếp.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 6
Quang cảnh buổi tiếp.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam ảnh 7
Các thành viên trong Đoàn đi cùng đồng chí Vương Ninh.