[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

NDO - Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, sáng 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Cùng tham gia lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thỉnh chuông tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu bút tại Sổ truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ảnh 10

Các đại biểu thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

back to top