[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng

Tối 29/1, tại Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn của Quân chủng Hải quân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 3

Tàu ra vào bốc dỡ hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 4

Tàu ra vào bốc dỡ hàng hóa ở cảng Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 5
 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 6

Tàu ra vào bốc dỡ hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 8

Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

 [Ảnh] Thủ tướng dự Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng ảnh 9

Thủ tướng phát biểu tại Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)