[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tối 31/10/2022, Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi lễ.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi lễ.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

[Ảnh] Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ảnh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại buổi lễ.