Phiên họp thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày để cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.
Phiên họp thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày để cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO -

Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội), để xem xét, thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền.

[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì và điều hành phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ, ngành dự phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 3
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 4
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 5
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là phiên họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, xem xét những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy, cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 6
Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 7
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo kinh tế-xã hội.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 8
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo ngân sách nhà nước.
[Ảnh] Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh 9
Các đại biểu tham dự phiên họp.
back to top