Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022

NDO - Sáng 18/9, Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia đến dự diễn đàn.
[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành của Trung ương và các địa phương dự diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 4

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu mở đầu phiên khai mạc diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí chủ tọa Phiên khai mạc diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 6

Các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học… dự Phiên khai mạc diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và chỉ đạo diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 8

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn, gợi ý một số nội dung của diễn đàn.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 9

Quang cảnh Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự Phiên khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 ảnh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự Phiên khai mạc.

back to top