[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada

NDO - Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper và Đại sứ Canada Perry Shawn Steil đến chào xã giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper tại buổi tiếp.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngài Đại sứ được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách mới và chào mừng Ngài trở lại Hà Nội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper cùng thành viên đoàn hai nước.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Canada Perry Shawn Steil tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngài Perry Shawn Steil được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 7

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Canada tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Canada Perry Shawn Steil.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Canada ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Canada Perry Shawn Steil cùng thành viên đoàn hai nước tại buổi tiếp.