[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị

Sáng 29/3/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu.

[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 2

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu.

[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 3

Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Quang Nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 4

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Quang Nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 5

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Quang Nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Phạm Quang Nghị ảnh 6

Lãnh đạo và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Quang Nghị.