Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh Hà Văn Hùng thông tin một số nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Sáng 26/5, tại buổi họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.