56.200 chứng chỉ IELTS sai phép vẫn được sử dụng

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông tin về phương án xử lý với hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP tổ chức thi tại Việt Nam trong thời gian chưa được cấp phép.