Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Kỷ niệm 25 năm ngày Báo Nhân Dân hằng tháng ra số đầu

Hành trình 25 năm ra đời và trưởng thành của Nhân Dân hằng tháng, trong đó có 10 năm đổi mới (2012-2022) là những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân, để mang đến cho làng báo một ấn phẩm chính trị-xã hội phong phú, sâu sắc về nội dung, đẹp về hình thức thẩm mỹ.