Xem xét kỷ luật Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai

NDO -

Ngày 27-5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, đã có Kết luận số 15 về những sai phạm của Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thuộc Đảng bộ Sở NN và PTNT Lào Cai và đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Lào Cai. 

Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai.
Trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai.

Thông tin với Báo Nhân Dân, tại công văn số 140 về cung cấp thông tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai (UBKT) cho biết: Trong thời hiệu kiểm tra (từ tháng 5-2017 đến 31-3-2020), tập thể Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh chưa thực hiện nguyên tắc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa sâu sát, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý, dẫn đến một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; tình hình phức tạp, nổi cộm tại đơn vị, phát sinh đơn thư tố cáo, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Chi ủy Chi bộ 8 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, buông lỏng lãnh đạo, quản lý đảng viên, không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, suy giảm sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, dẫn đến ba đồng chí trong Chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên) và nhiều đảng viên trong chi bộ có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật; vi phạm của Chi ủy đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (thời điểm từ tháng 5-2017 đến 31-12-2019), đồng chí Ninh Anh Vũ đã không thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về quản lý tài chính, kế toán và các vi phạm khác. Đồng thời, là thủ trưởng, chủ tài khoản của cơ quan, đồng chí Vũ phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trong việc tại cơ quan hình thành và quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt trái phép, để ngoài sổ sách kế toán và toàn bộ số tiền sai phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến nông từ tháng 5-2017 đến 31-12-2019. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Ninh Anh Vũ đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, tám đồng chí cán bộ, đảng viên có vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm về quản lý tài chính, kế toán trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông phải được xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Lào Cai sẽ thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với các đồng chí: Ninh Anh Vũ, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Thị Thơm, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm. Đồng chí Ninh Anh Vũ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng với Chi ủy, các Phó Giám đốc Trung tâm và các cán bộ có liên quan phải khắc phục nộp số tiền sai phạm là 620.304.500 đồng. Đảng ủy Sở NN và PTNT Lào Cai thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với Chi ủy Chi bộ 8, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Lào Cai và các đảng viên có liên quan thuộc Chi bộ 8 giai đoạn 2017-2019.

UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Ninh Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm theo quy định; chỉ đạo Giám đốc Sở NN và PTNT  Lào Cai xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp theo thẩm quyền.