Do hoạt động khó khăn, Công ty Bắc Hà đã xin ngừng khai thác 5 tuyến buýt tại Hà Nội.

Một doanh nghiệp xe buýt tại Hà Nội xin dừng hoạt động vì khó khăn

Công ty TNHH Bắc Hà vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội về nội dung xin ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt, mang số hiệu 41, 42, 43, 44 và 45, dù trước đó những tuyến này vẫn được vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, số lượng phương tiện, lượt chuyến theo kế hoạch.