Quang cảnh phiên giải trình về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em. (Ảnh: Duy Linh)

Chú trọng việc phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài, tư vấn 35.385 ca, trong đó cuộc gọi hỏi đáp thông tin có 22.681 ca, tăng 3.020 ca so năm 2020; tư vấn chuyên sâu có 11.447 ca, tăng 33,8% ca so năm 2020; đề nghị hỗ trợ, can thiệp có 1.257 ca, giảm 38 ca so năm 2020.