Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: DUY LINH

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) cho biết, ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.