Vĩnh biệt Raymonde Dien, người bạn lớn của Việt Nam

Ngày 19/8/2022, bà Raymonde Dien (Ray-mông Điêng), đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu tượng của tinh thần chống cuộc chiến phi nghĩa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã qua đời ở tuổi 93. Cả cuộc đời, bà luôn dành tình cảm trọn vẹn, sắt son, thủy chung vì Việt Nam.