Vietnam Post thoái vốn thành công tại PTI, thu về hơn 1.400 tỷ đồng

NDO -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, vừa tổ chức thành công phiên bán đấu giá 18.225.648 cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sở hữu, với giá đấu thành công bình quân 77.341 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được hơn 1.409 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại phiên đấu giá tổ chức ngày 17/12 tại HNX, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đưa ra đấu giá 18.225.648 cổ phần, do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sở hữu, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần.

Tham gia đấu giá, có 5 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 4 cá nhân; có 5 phiếu tham gia đấu giá hợp lệ, với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 50.025.648 cổ phần.

Khối lượng các nhà đầu tư đặt mua cao nhất là hơn 11 triệu cổ phần và thấp nhất là hơn 7  triệu cổ phần. Giá đặt mua cổ phần PTI cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần và thấp nhất là 56.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, có 3 nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá, với tổng số cổ phần bán được là 18.225.648 cổ phần, tương ứng tỷ lệ thành công đạt 100%.

Với giá đấu thành công bình quân là 77.341 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là 1.409.592.768.000 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Việc thực hiện đấu giá toàn bộ cổ phần của PTI đợt này nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm của Vietnam Post theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính  phủ.

Vietnam Post sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với PTI với vai trò là đối tác chiến lược triển khai các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên mạng lưới bưu điện nhằm tận dụng thế mạnh của cả hai bên.