Việt Nam khẳng định ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân

Tại phiên họp cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán ủng hộ giải trừ và hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00

Phiên họp do Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 tổ chức ngày 26/9, tại New York (Mỹ), với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều đại diện cấp cao các nước thành viên, quan sát viên và các tổ chức phi chính phủ.

Với tư cách Việt Nam là Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tham gia điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định, mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là khả thi và cần thiết. Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các nước sử dụng mọi kênh đối thoại, ngoại giao và đàm phán để giảm căng thẳng và rủi ro hạt nhân, cùng xây dựng đồng thuận quốc tế để loại trừ vĩnh viễn nguy cơ hạt nhân, vì mục tiêu chung là hòa bình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam cho rằng, giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu là một trong những mục tiêu lâu dài của Liên hợp quốc và để triển khai có hiệu quả, cần xây dựng môi trường quốc tế thuận lợi thúc đẩy lòng tin và quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, ưu tiên đề cao luật pháp quốc tế và thực hiện đầy đủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Việt Nam khẳng định lại chính sách nhất quán ủng hộ giải trừ, hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo các hiệp ước liên quan.