Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí (Từ trái sang).

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trong phiên làm việc chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2021-20216; bầu đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.