Người dân tập trung ngoài cổng bộ phận 1 cửa thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào lúc nửa đêm để chờ nộp hồ sơ đất đai.

Người dân ở thị xã Đức Phổ đi làm thủ tục đất đai lúc nửa đêm

Ngày 8/4, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi bố trí thêm người làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi-Chi nhánh Đức Phổ nhằm khắc phục tình trạng người dân đi làm thủ tục đất đai lúc nửa đêm.