Tuyên truyền pháp luật qua dân ca ví dặm

Để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn, đồn biên phòng Nhôn Mai, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua hoạt động dạy hát dân ca, những làn điệu dân ca mượt mà lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật được các em học sinh hào hứng đón nhận.