Truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các đồng chí hy sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

TTXVN- Ngày 10-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các Quyết định số 1543/QÐ-CTN, Quyết định số 1544/QÐ-CTN về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các đồng chí hy sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171, xảy ra sáng 7-7.

Theo Quyết định 1543/QÐ-CTN, ba đồng chí thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, gồm: Ðại tá Hoàng Lại Long, phi công lái chính, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916; Thiếu tá Lê Thanh Việt, phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2; Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh, cơ giới trên không Phi đội 2. Các đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ðào Hồng Tâm, Tổ trưởng Dù hàng không; Trung tá chuyên nghiệp Ðặng Thành Chung, giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Ðường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhì. 13 đồng chí được truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba, gồm: Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, Thiếu úy Ðỗ Văn Minh, Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, Thiếu úy Nguyễn Ðình Bình, Thiếu úy Lê Việt Hùng, Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân; Trung úy chuyên nghiệp Chử Văn Minh, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Thượng úy chuyên nghiệp Ðỗ Mạnh Uy, Thượng úy chuyên nghiệp Ðỗ Văn Năm, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng và Thượng úy chuyên nghiệp Ðặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn Ðặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các cán bộ, chiến sĩ này đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 1544/QÐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cho các đồng chí Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Ðinh Văn Dương là chiến đấu viên Tiểu đoàn Ðặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (ba đồng chí này bị thương nặng, hiện đang được điều trị), vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.