Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận tài liệu do GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu trao tặng

NDO - Chiều 11-3, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu của GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu và trao tặng giáo sư Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ.

Tại Lễ tiếp nhận, GS Vũ Khiêu đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 207 đơn vị bảo quản. Trong đó có hơn 2.500 tờ bản thảo tài liệu viết tay; 200 bài viết; hơn 700 câu đối, bản dịch và nhiều bản thảo sách, đề cương nghiên cứu của giáo sư về các lĩnh vực: Triết học, Tôn giáo, Ðạo đức, Xã hội, Văn hóa, Mỹ học... Ðặc biệt, trong số những tài liệu giáo sư trao tặng lần này phải kể đến các cụm công trình mà giáo sư đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ðây là những tài liệu vô cùng quý giá, phản ánh một cách tương đối đầy đủ và trọn vẹn thân thế, sự nghiệp của GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, cung cấp cho giới nghiên cứu một lượng thông tin hàm súc và đa dạng.

Ghi nhận những công lao gìn giữ, bảo quản và tặng tư liệu có giá trị, góp phần làm phong phú Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam của GS Vũ Khiêu, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng Giáo sư Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ.